Standardisering

En standard för lättläst text, möte i Dublin

När du köper en ny TV kan du vara säker på att TV-kontakten passar i ditt vägguttag. Det beror på att det finns standarder som säger hur både kontakt och vägguttag ska se ut.
Bild på Easits logga, stora, vita bokstäver mot blå bakgrund.

Europeiskt projekt om lättare text

Dyslexiförbundet är med i ett nystartat europeiskt projekt som heter EASIT. Projektet handlar om att göra texter lättare att läsa och förstå. I projektet ingår åtta partners från fem länder.

Standardiserat dyslexi-test i Danmark

De äldre eleverna från årskurs 3 upp till universitetet, kan fångas upp med det nya standardiserade testet. Bakom testet står Undervisningsministeriet i Danmark.

Dialog om begriplighet

Visst kan man mäta begriplighet. Den slutsatsen kunde deltagarna i Begripsams andra dialogseminarium dra.
Ett rött frågetecken vid sidan av några utropstecken

Kan världen bli lite begripligare?

Nytt Arvsfondsprojekt vill ge röst åt dem som har kognitiva/språkliga funktionsnedsättningar
Prenumerera på