Utbildning för rektorer

FN kritiserar Sverige i skolfrågor

FN:s barnrättskommitté kritiserar Sverige eftersom skollagen tillåter skolor att neka plats för elever med funktionsnedsättning.
Fyr som speglas upp och ned i vattenpöl

Rektorer vet för lite!

Skolans felaktiga fokus och rektorernas dåliga kunskap drabbar elever med funktionsnedsättningar, skriver för Dyslexiförbundet FMLS samt företrädare för sex andra funktionshindersförbund tillsammans med Rädda Barnen.
Prenumerera på