Riksdagsval

Valfrågor 2022

Inför årets val lyfter Dyslexiförbundet tre frågor som är viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter. De handlar om tidiga stödinsatser, hjälpmedel under nationella prov samt utredning och diagnos.

Val 2022 Hjälpmedel vid nationella prov

Inför årets val lyfter Dyslexiförbundet tre frågor som är viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Den andra frågan handlar om att få använda sina hjälpmedel vid nationella prov.

Valet 2022 Tidiga stödinsatser i skolan

Inför årets val lyfter Dyslexiförbundet tre frågor som är viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Den första frågan handlar om rätten till tidiga stödinsatser i skolan.
Prenumerera på