Aktuella böcker

Ny bok: Om dyslexi

Det har kommit ut en alldeles färsk bok om dyslexi från Studentlitteratur. Den går att köpa i vår webbutik.

Ny bok om hjälpmedel

Boken "Assisterande teknik och lärverktyg" handlar om all teknik man kan använda i skolan och hemmet. Den finns i webbutiken.

Susannas bok i webbutiken

Susannas Cederquist är en inspiratör, föreläsare och författare. Nu finns hennes bok "Dyslexi + styrkor = sant" äntligen i våra webbutik. Beställ ditt exemplar redan i dag.
Framsidan av boken Bråkiga bokstäver

Bråkiga bokstäver

Nu kan du köpa boken "Bråkiga bokstäver" i vår webbutik. Boken är skriven om och för barn som börjar skolan och har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Framsidan av Barbro Westlunds bok.

Aktiv läskraft

Barbro Westlund bok med undertiteln "Att undervisa i lässtrategier för förståelse" finns i tre olika versioner, för olika åldrar.
Framsidan av boken Specialpedagogik och funktionshinder, Natur & Kultur

Ny bok om specialpedagogik och funktionshinder

Aktuella böcker: Vill du ha ett helhetsperspektiv på kopplingen mellan diagnoser och pedagogisk perspektiv? Här är boken för dig!
Framsida av: Se språket i ämnet

Se språket i ämnet

Aktuell bok: Denna reportagebok vänder sig till ämneslärare i första hand.
Framsidan av skriften:  Arbetar med extra...

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Aktuell bok: Skriften ger råd till skolpersonal och huvudmän om hur man kan arbeta med stödinsatser inom skolan.
Hjärnkoll på skolan, Ingvar och Eldh

Hjärnkoll på skolan - och varför barn behöver dig för att lära

Aktuell bok: Hjärnforskning och beteendevetenskap är basen i denna bok av Martin Ingvar och Gunilla Eldh.
Catharina Tjernbergs bok Framgångsrikt läs- och skrivundervisning

Aktuell bok – Att lyckas med läs- och skrivlärande i klassrummet

Vad gör lärare för att lyckas med läs- och skrivundervisningen? Catharina Tjernberg försöker att svara på den frågan genom att följa goda pedagoger i klassrummen.

Sidor

Prenumerera på