Enkät om utredning i region

Rättning av utredningsmaterial.

Långa väntetider för utredning

Väntetiderna för dyslexiutredning är fortfarande oacceptabelt långa i vart fjärde landsting i landet. I Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Värmland och Örebro län är väntetiderna 8 -18 månader för barn

Dyslexiförbundets landstingsenkät 2010

Dyslexiförbundet har via en enkät konstaterat att cirka hälften av regionerna (då landsting) antigen inte utreder dyslexi eller inte ger hjälpmedel.
Prenumerera på