Speciallärare & Specialpedagog

""

Elevhälsan i skolan

Alla elever i grundskolan och skolan ska ha tillgång till elevhälsan. Elevhälsan omfattar inte bara medicinska behov utan även specialpedagogiska.

Flera kompetenser i elevhälsan ger resultat

Skollagen säger att elevhälsan ska vara tvärprofessionell. Det betyder att de som jobbar med elevernas hälsa måste ha olika kunskaper.
Flicka läser med läslinjal

Fler speciallärare med vidgat lärarlyft

Elever som behöver specialpedagogiskt stöd i läsning, skrivning och räkning riskerar att bli utan eftersom det saknas behöriga speciallärare. Det vill regeringen göra något åt.

Ovanligt med speciallärare i matematik

35 procent av lärarna har tillgång till speciallärare med särskild utbildning i matematik. Det visar en undersökning från Lärarnas riksförbund.

Elever utan stöd i läsinlärningen

I en undersökning från hösten 2013 svarade var fjärde lågstadielärare att de saknade formell utbildning i läs- och skrivinlärning, trots genomgången lärarutbildning. Det slår hårdast mot de elever som behöver mest stöd.
Prenumerera på