Sponsor

Vi stödjer Dyslexiförbundet: IF Metall, Orcam, Oribi, Readspeaker, Svensk talteknologi, TorTalk och Vitec.

Sponsra Dyslexiförbundet

Låt ord bli till handling - bli samarbetspartner och stöd personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter.
Prenumerera på