Tidningen Läs&Skriv

Digital läslinjal underlättar läsningen – för alla

Digitala läslinjaler används av många med dyslexi. Linjalen hjälper läsaren att fokusera på rätt rad vid läsning på skärm. Ny forskning visar att den digitala läslinjalen är ett bra verktyg för alla, inte bara för personer med dyslexi.

Internet svårare för personer med dyslexi och dyskalkyli

Vissa funktionsnedsättningar kan göra det svårare att använda digitala produkter och tjänster. Men det är ett faktum som sällan syns i statistik om svenskarnas digitala vanor. Begripsam såg problemet och tog initiativ till en specifik undersökning om svenskar med funktionsnedsättning och internet.

"Svårt få stöd för både dyslexi och dövhet"

Studenten Annica Berlin är döv och har dyslexi. På universitetet får hon stöd i form av förlängd tid och anteckningshjälp. Hon erbjuds även inläst kurslitteratur, men den kan hon av naturliga skäl inte ta del av.

”Det är lättare att lyssna på text”

Sen jag fick min dyslexidiagnos har jag läst fler böcker än någonsin tidigare, säger Helene Löfberg.

”Det krävs lästräning för att bli en bra läsare”

Skolans främsta uppgift är att försöka hjälpa alla barn till en god läsförmåga. Det kan vara svårt, men skolan får inte ge upp. Det menar professor emerita Karin Taube.

Bryr sig hjärnan om hur du tar till dig text?

Många tycker att det är smidigare att läsa en text framför att lyssna. En anledning är man slipper krångliga appar och talsynteser. Dessutom går det ofta snabbare att läsa än att lyssna. Det gäller förstås för personer som har en god läsförmåga. För de som läser sämre är fördelarna med att lyssna större.

Läsa eller lyssna, det är frågan

Dyslexiförbundet kämpar för att alla med lässvårigheter ska få möjlighet att ta till sig skrift genom att lyssna. Samtidigt kämpar förbundet lika hårt för att alla barn ska få lära sig läsa, eftersom vi vet att läsning är en viktig förmåga. I media och på sociala medier beskrivs ofta möjligheten att lyssna på text som ett hot mot läsförmågan.

Försenad tidning snart här

Tidningen Läs & Skriv kommer snart med ett nytt nummer. Årets sista nummer tar ett helhetsgrepp kring stöd i universitetsstudier. Den är något försenad på grund av sjukdom.

Dyslexikraft: ”Det sårbara är också det kreativa”

Dyslexikraft har som mål att få barn och unga att upptäcka sin kreativitet och inre styrka genom konst. I november visas en del av resultaten upp i Jakobsbergs konsthall. Projektet skapar också en scenföreställning som ska turnera runt i landet.

Sidor

Prenumerera på