Metod för läsinlärning

En lärare framför tavlan i ett rum fullt av elever. Foto: National Cancer Institute on Unsplash

Phonics

"Phonics" är den engelska beteckningen på det som vi på svenska kallar "strukturerade fonem-grafem-koppling". Forskningen visar att, strukturerad träning av kopplingen mellan ljud (fonem) och bokstäver (grafem), är den enda bra metoden att lära ut läsning för personer med dyslexi.
Gullan Löwenbrand Jansson som uppfunnit fonomixmetoden. Källa fonomix.se

FonoMix Munmetoden är ett bra sätt för alla barn att lära sig läsa

En nyligen avslutad forskningsstudie visar att metoden ökar läsförståelsen.
Prenumerera på