Handikappförbundet i möte om nytt namn. Bildkälla HSO & Funktionsrätt

Funktionsrätt - nytt namn på Handikappförbundet och nytt begrepp

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Detta förtydligas genom namnbyte och etablering av nytt begrepp.
Prenumerera på