Sala

Appverkstad i Sala

För dig som vill experimentera med oss och upptäcka vilka fördelar man kan ha av tekniska hjälpmedel.

Sala Mässan 25-27augusti 2017

Vi är utställare på Sala Mässan 25-27 augusti 2017 Kom och träffa oss i utställningstältet och diskutera dyslexi och dyskalkyli med oss.
Dyslexiförbundet FMLS i Västmanland

Temadag i Sala

Dyslexi - temadag för lärare i Sala
Prenumerera på