Studieteknik

Malin Bäckström tittar på hur eleverna snabbt lägger rätt bild på rätt plats på.

Bilder som stöd i inlärningen

På Midgårdsskolan i Täby används bilder som ett alternativt sätt till inlärning. Det är bra för vissa elever och roligt för alla.

Dyslexi på universitetet

Dyslexi är ett vanligt funktionshinder på högskolan. Forskare tittar på vilka strategier som kan användas för att hjälpa gruppen.
Prenumerera på