Ny förening

Bild av biblioteket, från Sala kommuns hemsida.

Dyslexiförbundet FMLS Sala har haft sitt första årsmöte.

En ny förening i Sala har startats. Föreningen höll sitt konstituerande möte den 15 mars 2014.
Bild från Hässleholm

Ny förening i Hässleholm

Läs Kjerstin Ulfvik Jonassons berättelse från nystartmötet 11 mars.
Ny förening i Skellefteå

Ny förening i Skellefteå

Ny lokalförening i Skellefteå
Prenumerera på