Pedagogik

Framsidan av boken Specialpedagogik och funktionshinder, Natur & Kultur

Ny bok om specialpedagogik och funktionshinder

Aktuella böcker: Vill du ha ett helhetsperspektiv på kopplingen mellan diagnoser och pedagogisk perspektiv? Här är boken för dig!

Konferens om vuxnas matematiksvårigheter

Föreningen ViS håller i oktober och november konferenser om vuxnas matematiksvårigheter, som vänder sig till matematiklärare, specialpedagoger/speciallärare och skolledare inom vuxenutbildningen.

Stöd för tidig upptäckt!

Skolverket har tagit fram ett nytt verktyg för att identifiera barn med läs-, skriv- eller matematiksvårigheter. Bedömningsstödet gör det enklare att se om eleverna riskerar att få svårigheter redan från årskurs 1.

Demokonto till Legimus för pedagoger

Nu finns det möjlighet att skapa ett demokonto för att visa Legimus, till exempel för personal i skolan.

Dyslexi - behöver det vara så svårt?

Föreläsning i Stockholm. Vad kan föräldrar och pedagoger egentligen göra för skillnad?
Partisymboler

Läs&Skriv frågar riksdagspartierna: - Hur vill ni stärka lärarnas kunskap om dyslexi?

Lärarnas kunskap, attityd och bemötande är avgörande för att eleverna ska få det stöd de behöver för att lyckas i skolan.
Omslag med bild på leende Kristin Kaspersen, med långt ljust hår och blå ögon.

Läs&Skriv nr 2 2014

I senaste numret kan du läsa om lärarnas utbildning, och vad blivande lärare får lära om dyslexi. Och inför valet har vi frågat partierna om hur de vill höja lärarnas kompetens.
Bild på lärare.

Svenska lärares matematikkunskaper inte i topp

Svenska lärare har sämre matematikkunskaper än övriga svenskar med högskoleutbildning. Det visar data från PIAAC, OECD:s undersökning om vuxnas kunskaper.

Hur kan jag hjälpa en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Lokalföreningen i Stockholm är ibland ute i skolor och föreläser för lärare och övrig personal i skolan. Vi brukar dela ut ett material med problem och lösningar som de får jobba med på olika sätt.
Prenumerera på