Bild på kontaktlista med felaktiga uppgifter.

Rättelse för Läs&Skriv nr 4 2015

Tidningen som i dag kommer i medlemmarnas och prenumeranternas brevlådor innehåller en felaktig kontaktlista till förbundet och till alla distrikt. Här kan du hitta den korrekta listan.
Ett äldre skepp med två master i ett grått landskap.

Årets första Medlemsblad är här!

Medlemsblad för Stockholms Län. Läs lite om vad som händer. Bladet bifogas i länklistan.
Prenumerera på