Informationsträff

Politikerträff i Brukarhuset

Kom och träffa två politiker från region Örebrolän och ställ frågor kring skolpolitik och dyslexi! Den 19 april
Kvinna som föreläser

Informationsdag i Skinnskatteberg.

Nu med ett litet bildspel från informationsdagen om dyslexi och dyskalkyli på Klockarbergsskolan den 31 januari 2013
Prenumerera på