Anpassning av nationella prov

Rättvisa nationella prov

Dyslexirörelsen i Sverige driver en kampanj ”Rättvisa nationella prov” för att det ska bli lika naturligt för elever med dyslexi att få använda sina hjälpmedel i alla delar av skolundervisningen, som det är för synnedsatta personer att få göra det. Genom kampanjen vill vi förändra synen på vad läsning är.

Skolverket försvårar för elever med dyslexi

Elever med dyslexi får inte hjälpmedel under nationella prov till skillnad från elever med liknande behov. Det ska dock inte spela någon roll om en elev läser med ögon, öron eller fingrar. De måste få besvara frågor utifrån sina förutsättningar, det är en demokratisk fråga, skriver bland andra Catrine Folcker och Elisabet Reslegård.

Skolverket i Solna tingsrätt

En elev med dyslexi har stämt Skolverket. Eleven har inte fått använda hjälpmedel under nationella proven i årskurs sex och anser därför att hen utsatts för diskriminering.
""

Skolverket stämt för orättvisa nationella prov

En elev med funktionsnedsättningen dyslexi har stämt Skolverket för att hon inte fått använda hjälpmedel under nationella proven i årskurs sex. Tisdagen den 14 december klockan 13.00 tas målet upp i Solna Tingsrätt.

Röster om Rättvisa nationella prov

Över 3100 personer har skrivit på namnlistan för vår kampanj #rattvisaNP. Nu går vi vidare med korta klipp med viktiga röster om frågan.

Nu stäms Skolverket för Nationella proven

En elev med dyslexi stämmer Skolverket för att hon inte fått använda talsyntes under nationella proven i årskurs sex. Det gäller vid de moment som ska testa läsning med flyt.
Gruppbild med Anna Ekström, Petter Ådahl från utbildningsdepartement att och representanter från dyslexirörelsen.

Möte med utbildningsministern om nationella prov

De svenska dyslexiföreningarna kämpar för att elever med dyslexi ska få använda hjälpmedel på nationella proven i årskurs tre och sex. I februari träffade föreningarna utbildningsminister Anna Ekström för att diskutera frågan.
Bild på Saga, hennes mamma och ombud.

Hovrätten sa nej till anpassningar

Saga Lööfs fall har nu avgjorts i hovrätten. Hovrätten, liksom tingsrätten tidigare, gick på Huddinge kommuns linje. Hon har inte utsatts för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet när hon inte fick göra nationella proven med sina ordinarie hjälpmedel - enligt hovrättens beslut som kom i veckan.
Anne-Marie Julin. Foto: Sara Rydin

Med barnkonventionen som vapen

Rektorn på Mälarhöjdens skola låter eleverna använda ljudstöd på nationella provets alla delprov i svenska – stick i stäv mot Skolverkets regler. Hon grundar sitt beslut i barnkonventionen.
Bengt-Erik Johansson, medelålders man med skägg

Örebro kommun överklagar

Örebro kommun väljer att överklaga domen om hjälpmedel på nationella prov i högre instans. Det är inte ett helt oväntat beslut.

Sidor

Prenumerera på