Bild på böckerna

Nya bok i vår Webbutik

Vi har nu två nya böcker i vår webbutik. Kanske ett julklappstips?
Framsida av boken.

Vägar till engelska för elever med läs och skivsvårigheter /dyslexi

En ny bok som ger engelskläraren redskap att jobba med de elever som har läs- och skrivsvårigheter.
Framsidan av Barbro Westlunds bok.

Aktiv läskraft

Barbro Westlund bok med undertiteln "Att undervisa i lässtrategier för förståelse" finns i tre olika versioner, för olika åldrar.

Böcker om dyslexi – på olika sätt

I vår webbshop säljer vi böcker som handlar om läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, räknesvårigheter och dyskalkyli. Vi säljer facklitteratur och böcker för den allmänt vetgiriga, samt böcker för barn och vuxna.
Framsidan av boken Specialpedagogik och funktionshinder, Natur & Kultur

Ny bok om specialpedagogik och funktionshinder

Aktuella böcker: Vill du ha ett helhetsperspektiv på kopplingen mellan diagnoser och pedagogisk perspektiv? Här är boken för dig!
Framsida av: Se språket i ämnet

Se språket i ämnet

Aktuell bok: Denna reportagebok vänder sig till ämneslärare i första hand.
Framsidan av skriften:  Arbetar med extra...

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Aktuell bok: Skriften ger råd till skolpersonal och huvudmän om hur man kan arbeta med stödinsatser inom skolan.
Hjärnkoll på skolan, Ingvar och Eldh

Hjärnkoll på skolan - och varför barn behöver dig för att lära

Aktuell bok: Hjärnforskning och beteendevetenskap är basen i denna bok av Martin Ingvar och Gunilla Eldh.
Omslaget till Tomas Dahlströms bok

Bäst i text Skrivboken/Läseboken

Vill du skriva bättre och snabbare, vill du veta varför människan skriver eller vill helt enkelt veta allt om hur det går till att läsa? Tomas Dalströms bok är lätt att läsa och ger uttömmande svar på alla dina frågor om skrivning och läsning.
Catharina Tjernbergs bok Framgångsrikt läs- och skrivundervisning

Aktuell bok – Att lyckas med läs- och skrivlärande i klassrummet

Vad gör lärare för att lyckas med läs- och skrivundervisningen? Catharina Tjernberg försöker att svara på den frågan genom att följa goda pedagoger i klassrummen.

Sidor

Prenumerera på