Aktuella böcker

Att bedöma elevers läsförståelse,  Barbro Westlund

Att bedöma elevers läsförståelse

Vad är läsförståelse och hur kan lärare bedöma barns läsförståelse? Barbro Westlund lägger fokus på lärarens roll i att bedöma hur långt eleverna har kommit i sin läsförståelse. Hon diskuterar också vikten av styrdokument som ger läraren ett bra stöd i arbetet.

Sidor

Prenumerera på