Nytt verktyg mot mobbning

SPSM lanserar ett verktyg som skolor kan användas för att tidigt upptäcka kränkningar mot barn med funktionsnedsättning. 8 % av eleverna i skolan mobbas och bland barn med funktionsnedsättning är andelen högre.

Nytt projekt för ökad delaktighet i statistik

Dyslexiförbundet FMLS medverkar i ett projekt för att synliggör personer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar i statistiken.
Ett barn i skolan

Vad tycker barnen?

Barn med funktionsnedsättning saknar inflytande och delaktighet, konstaterar Handisam i en ny rapport. Man ser också att det behövs fördjupad kunskap om hur situationen ser ut för familjer med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Handisams logotype

100 procent delaktighet! Hur når vi dit?

Handisam frågar kommunerna; - Hur arbetar kommunerna med delaktighet för personer med funktionsnedsättning?
Prenumerera på