Digitalt utanförskap

Internet svårare för personer med dyslexi och dyskalkyli

Vissa funktionsnedsättningar kan göra det svårare att använda digitala produkter och tjänster. Men det är ett faktum som sällan syns i statistik om svenskarnas digitala vanor. Begripsam såg problemet och tog initiativ till en specifik undersökning om svenskar med funktionsnedsättning och internet.
Prenumerera på