Diskriminering

Bengt-Erik Johansson, Stellan Gärde och Saga Lööf sitter vid ett konferensbord med mikrofoner på bordet. Foto: Emil Erdman

Tre kommuner stäms för diskriminering

Saga Lööf från Huddinge har känt sig misslyckad och diskriminerad vid de nationella proven.
Bild på kille med hörlurar

Anmäla för diskriminering?

Har du funderat på att anmäla ett fall av bristande tillgänglighet till DO? I så fall är du är inte ensam. DO får in hundratals anmälningar per år, men än har inget fall prövats i domstol.
Flicka vid skolbänk

Provsituationen kan testas mot lagen

Är det diskriminerande att utsättas för det obehag som det innebär att behöva göra nationella proven utan uppläsning om man har läs- och skrivsvårigheter? Malmöföreningen menar att det kan vara så.
Läs&Skriv nr 4, bild av Sven Yrvind (Bild: Eva Hedberg)

Läs&Skriv nr 4 snart här!

Snart kommer tidningen Läs&Skrivs sista nummer för i år, nummer 4 2015.
Regeringskansliets logga

Regeringen vill hindra diskriminering

Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen har fått i uppdrag att sprida kunskap om FN:s konvention om funktionsnedsattas rättigheter.
Annika Jyrwall Åkerberg (Foto: Sara Rydin)

Hearingen: Mobbing är inte tillåtet

Annika Jyrwall Åkerberg talade om att skolan har skyldighet att motverka kränkande behandling i skolan mot barn med dyslexi.
Barn som löser skoluppgift

Bristande tillgänglighet blir diskriminering

Den 1 januari 2015 börjar den nya diskrimineringslagen att verka. Då kan skolan, sjukvården och arbetslivet bli tillgängligare. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering från och med januari 2015.

Bristande tillgänglighet och annan diskriminering i skolan

På Dyslexidagarna i Malmö 2014 presenterade juristen Annika Jyrvall Åkerberg den nya diskrimineringslagen
Riksdagshuset i Stockholm (Foto: Melker Dahlstrand)

Otillgänglighet blir diskriminering

Den 23 juni diskuterade regeringen frågan om utökat diskrimineringsskydd. Den 24 juni 2014 kom beslutet som innebär att bristande tillgänglighet blir en diskrimineringsgrund.
Integrationsminister Erik Ullenhag (Foto: Regeringskansliet)

Lagförslag om bristande tillgänglighet

Integrationsminister Erik Ullenhag utlovar ett lagförslag om bristande tillgänglighet som diskriminering, inom kort. Men regeringens fyra partier har ännu inte diskuterat innehållet i lagförslaget.
Prenumerera på