Dyslexiförbundet i Göteborg

Europeiska Dyslexiveckan

Dyslexiförbundet FMLS i Göteborg välkomnar alla till stadsbiblioteket att vara med och fira Europeiska Dyslexiveckan den 10-12 oktober 2015.
Mässlogga

Dysleximässan i Göteborg 23-24 oktober 2015

Välkommen till mässan som presenterar en värld av möjligheter för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och räknesvårigheter/dyskalkyli!

Bokträffar i Göteborg

Bokträffar i samarbete med Synskadades Riksförbund Göteborg och Dyslexiförbundet FMLS Göteborg.
Elever i ett klassrum

Politikerdebatt om skolfrågor

Vi utmanar våra Göteborgspolitiker i en debatt om NPF och skolan! Kom och lyssna den 19 maj 2014 kl 18.00-ca 20.30 i Lundbygymnasiums aula.
Mor och dotter läser

Föräldrautbildning i Göteborg.

Kurs för föräldrar: Att stödja barn med DYSLEXIHärlanda/Örgrytebibliotek med start den 24 april kl 17.30
Bild på en ros

Öppethus i Göteborg!

Tag chansen och kom och träffa Dyslexiförbundet FMLS i Göteborg!

Sidor

Prenumerera på