Dyslexiförbundet i Stockholm

Aktiviteter i Stockholms lokalförening våren 2022

Aktiviteter under våren 2022. Kom gärna med förslag och tips på ytterligare aktiviteter.
Johan Peters

Eldsjälen Johan Peters

Det är med stor sorg vårt förbundet har fått tagit del av att en av våra ELDSJÄLAR och ordförande för Stockholms Län har avlidit Johan Peters.
Prenumerera på