Dyslexiförbundets kongress

Följ kongressen live på Facebook

Den 22 och 23 oktober har Dyslexiförbundet kongress. För att medlemmar ska kunna följa den sänder vi live på Facebook.

Kallelse till extrakongress

Dyslexiförbundet håller extrakongress den 7 mars 2021. Anmälan senast 16 februari.
Gruppbild med ett tiotal personer.

Kongressen 2019

Ökad ersättning till styrelsens ledamöter, heltidsarvode till ordförande och höjd medlemsavgift med 50 kronor. Det var beslut som fattades under Dyslexiförbundets kongress i Uppsala den 19 och 20 oktober 2019.

Kongress den 22 och 23 oktober 2016

I samband med Dysleximässan i Solna hölls Dyslexiförbundet FMLS kongress.
Bild på förbundsstyrelsens 7 ledamöter och 3 suppleanter

Kongressen valde ny förbundsstyrelse

Tre nya ledamöter i förbundsstyrelsen, nya stadgar och nya medlemsavgifter. Dyslexiförbundet FMLS har haft kongress.
Förbundets logga

Förbundets Kongress 26-27 oktober 2013 i Sollentuna.

I samband med Dysleximässan anordnade förbundet Kongress i Sollentuna 26-27 oktober 2013.
Prenumerera på