Dyslexiförbundets styrelse

Bild på förbundsstyrelsens 7 ledamöter och 3 suppleanter

Kongressen valde ny förbundsstyrelse

Tre nya ledamöter i förbundsstyrelsen, nya stadgar och nya medlemsavgifter. Dyslexiförbundet FMLS har haft kongress.
Prenumerera på