Elevhälsa

Ny webbsida om elevens rättigheter

Vad har jag för rätt till hjälp i skolan? Vad gör jag om jag blir mobbad? Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen svarar på elevernas frågor på sajten ”Din rätt i skolan”.
Ensam pojke på trappa

Barnen vet inte vart de ska vända sig

Barnombudsmannen har pratat med 89 barn och unga om stödet från samhället för dem som upplever kränkningar och trakasserier i skolan. Rapporten visar att det finns stora brister i det stöd som barnen får.
Prenumerera på