Bild på boken

Ny bok: En kamp om kunskap: Att vara ordblind i ett läs- och skrivsamhälle.

Den här boken handlar om Maria som kom från Indien till Sverige som adoptivbarn. När hon började skolan visade det sig att hon hade stora svårigheter med att läsa och skriva men hade turen att ha Seija som adoptivmamma.
Prenumerera på