Europeiska Dyslexiveckan 2019

Stillbild. Åtta personer håller i varsin bokstav.

Vi formade ordet dyslexi 2019

10 oktober 2019 var det Världsdyslexidagen. För att göra alla mer uppmärksamma på läs- och skrivsvårigheter driver vi kampanjen #formadinbokstav i sociala medier.
Kansliets personal på trappan till lokalen på Spånga torgväg.

Öppet hus om läs-, skriv- och räknesvårigheter

Välkommen på öppet hus på Dyslexiförbundet Skriv-knuten den 9 oktober klockan 14 till 18.
Prenumerera på