Föredrag & Föreläsningar

Anna Fouganthine

Åhörarkopior...Föreläsning med Anna Fouganthine i Strängnäs och i Eskilstuna.

Föreläsning: En ljusare framtid för elever med Dyslexi Är det verkligen möjligt?
Mount Dyslexi har föreläsning

Louise och Gro, Mount Dyslexi. En lyckad föreläsning i Norrköping.

Onsdagen den 28 augusti hade FMLS Norrköping besök av Louise och Gro från Mount Dyslexi som höll en föreläsning om hur det är att ha dyslexi.
Föreningens logga

Matematik - är det svårt?

Matematik – är det svårt? Absolut inte! Säger Doris Lindberg, speciallärare, som föreläste på ABF i Stockholm. Oftast handlar det om fel pedagogik. Doris gav handfasta råd till mattelärare, t.ex.: Börja leka matte tidigt, jobba med saker, använd kroppsmått. Om man misstänker svårigheter med matematiken ska en kartläggning ske så tidigt som möjligt – senast före sportlovet i förskoleklassen.
Ingrid Andersson hälsar välkommen på föreläsning 16 april

16 april i Hyllinge presenteras Sundsgårdens dyslexilinje.

Ambika Hansell med elever informerar om Dyslexilinjen på Sundsgården, Helsingborg.

Sidor

Prenumerera på