Föreningsbrev

Sex brevlådor på en vägg, samt förbundets logga

Föreningsbrev 1-2015

Innehåll: Inbjudan till ordförandekonferens, Kallelse till Förbundsråd, Medlemsrapport för 2014, Verksamhetsplan t.o.m. 2016, Kalendarium för 2015, Förbundsrådsprotokoll 2014
Sex brevlådor på en vägg, samt förbundets logga

Föreningsbrev 3 - 2014

Förbundet har nu bytt kanslichef, Dyslexidagarna 24-25 oktober 2014, Ungdomsmöte 24-26 oktober 2014, Förbundssidor i Läs & Skriv, Följ förbundet på Internet och på Facebook
Sex brevlådor på en vägg samt förbundets logga.

Föreningsbrev nr 2 - 2014

Rapportera era Årsmöten, Kontaktpersoner i förbundsstyrelsen, Dyslexiveckan i höst, Talande textremsa på bio, Extra tidningar, Almedalen, Nya porton mm mm.
Föreningsbrevslogga

Föreningsbrev nr 1-2014

Innehåll: Kalendarium för 2014, info från Kongress 2013, Nya medlemsavgifter, Medlemsrekryteringen avslutad, Nya stadgar, Medlemsrapport, Förbundssidor i Läs & Skriv, Följ förbundet på Internet, Planering för Dyslexiveckan 2014.
Föreningsbrevslogga

Föreningsbrev nr 7 - 2013

Innehåll: Referat från kongressen, Nya stadgar och nya föreningsnamn, Dyslexiveckan Medlemsrekryteringstävling, Dysleximässan, Ungdomsmöte
Nyheter för dig som är förtroendevald

Föreningsbrev 6 2013

Innehåll: Info om kongressen 25-27 okt, Dyslexiveckan 7-13 okt, EDA-konferens 19-22 sept, Dysleximässan 25-26 okt, Ungdomsmöte 25-27 okt, Medlemsrekryteringstävling m.m.
Nyheter för dig som är förtroendevald

Föreningsbrev 5 2013

Innehåll: Info om kongressen i okt, Samarbetspartner under Dyslexiveckan, Medlemsrekryteringstävling, Evenemang i Almedalen, Eda-konf 19-22 sept, Ungdomsmöte 25-27 okt, Sänd in handlingar från årsmöten mm

Sidor

Prenumerera på