Föreningsbrev

Förbundslogga och brevlådor

Föreningsbrev 3 2012

Innehåll: Förslag till nya stadgar - Remissomgång, Namntävling för vår nya "bioapp", Nytt utseende på tidningen Läs & Skriv mm
Förbundets logga

Föreningsbrev 2 / 2012

Augusti 2012. Innehåll: Dyslexivecka 1-7 oktober, Dysleximässa i Jönköping 26 - 27 oktober, Inbjudan till Förbundsråd 26 – 28 oktober, Kontaktpersoner FS -föreningar, Beställ Roll-Ups omedelbart! plus diverse info i notisform.
Dyslexiförbundet FMLS logga

Föreningsbrev 1, 2012

Mars 2012. Innehåll bl.a. Årsmöten - efterarbete, Dyslexiveckan 2012, kallelse till förbundsråd, Dysleximässan 2012, medlemsstatistik, nya e-postadresser och web-adresser, beställning av extra tidningar eller rollups.

Sidor

Prenumerera på