förskrivning av hjälpmedel

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden

På tjänsten "1177 Vårdguiden" kan man förutom information om vård, hitta information om regler och rättigheter. Viss information gäller enbart för vissa regioner!
Sveriges Riksdag

Inget lagförslag om läshjälpmedel

Det ska bli lättare för den enskilde att välja hjälpmedel, men det blir inget krav på att erbjuda daisyspelare till patienter. Allt enligt ett förslag från Socialutskottet.
Prenumerera på