Bild på lagböcker och domarklubba

”Funktionshindrade bör få skydd i lagen”

Personer med funktionsnedsättning utsätts oftare än andra för kränkningar och våld, men omfattas inte av lagen om hets mot folkgrupp. Det vill Handikappförbunden ändra på.
Bilden föreställer pappa som hjälper sitt barn med läxor.

Äntligen utreds stöd till föräldrar

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka behovet av stöd för föräldrar till barn med funktionsnedsättningar.
Kent Sköld (till höger). Bredvik honom sitter kollegan Jens Altnäs.

Dyslektiker kan få extra hjälp på jobbet

–För att få tillgång till åtgärderna måste du ha ett dokument som styrker din dyslexi, säger Kent Sköld, SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen.

Bara varannan har arbete

Arbetslösheten är mycket högre bland personer med funktionsnedsättning än bland andra. Det visar statistik som Arbetsförmedlingen och SCB tagit fram.
Ett barn i skolan

Vad tycker barnen?

Barn med funktionsnedsättning saknar inflytande och delaktighet, konstaterar Handisam i en ny rapport. Man ser också att det behövs fördjupad kunskap om hur situationen ser ut för familjer med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Fler klassas som funktionshindrade av arbetsförmedlingen

Funktionshindrade i arbetslivet

Var fjärde arbetssökande klassas som funktionshindrad. För 20 år sedan var det var tionde.
Utbildningsminister Jan Björklund i talarstolen

Nya skollagen försämrar för elever med funktionsnedsättning

Jan Björklund vill bara ge stöd till elever som riskerar att inte få godkänt.
Prenumerera på