Bengt-Erik Johansson på lärarkonferensen 2014 (Foto: Eva Hedberg)

Rapport från Lärarkonferensen

Dyslexiförbundet FMLS anordnade Lärarkonferens den 13 juni på ABF i Stockholm. Återkommande uppmaningar hos talare under dagen var att inte vänta på diagnoser och att inte vänta med att göra insatser.
Prenumerera på