Ett barn i skolan

Vad tycker barnen?

Barn med funktionsnedsättning saknar inflytande och delaktighet, konstaterar Handisam i en ny rapport. Man ser också att det behövs fördjupad kunskap om hur situationen ser ut för familjer med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Riksdagshuset  (Foto: Melker Dahlstrand )

Ny "Myndighet för delaktighet".

Hjälpmedelsinstitutet och Myndigheten för handikappolitisk samordning - Handisam - försvinner den sista april 2014. Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet bildar då en ny myndighet: Myndigheten för delaktighet.
Handisams logotype

100 procent delaktighet! Hur når vi dit?

Handisam frågar kommunerna; - Hur arbetar kommunerna med delaktighet för personer med funktionsnedsättning?
Bild på Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam

Anpassningen för hjärnan går långsammare än för kroppen

Arbetet med att göra svenska myndigheter tillgängliga går sakta. Trögast går det med anpassning av information och kommunikation, menar Handisams generaldirektör Carl Älfvåg.
Prenumerera på