Riksdagshuset  (Foto: Melker Dahlstrand )

Ny "Myndighet för delaktighet".

Hjälpmedelsinstitutet och Myndigheten för handikappolitisk samordning - Handisam - försvinner den sista april 2014. Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet bildar då en ny myndighet: Myndigheten för delaktighet.
Teknikstöd i skolan, framsida av rapport

Teknikstöd i skolan öppnar möjligheter

Gymnasieeleverna har utrustats med tekniska hjälpmedel. Hjälpmedlen gav dem snabbt tillbaka självförtroendet och studiemotivationen.
Prenumerera på