Högskola Yrkeshögskola & Universitet

Hos samordaren

Studera på högskolan - avsnitt 1

"Hos samordaren" är det första avsnittet ur serien; "hur får man den hjälp man behöver". Serien är gjord av Mari Norberg och är hennes avslutande projekt på kursen medieproduktion på JMK.
Hos bibliotekarien på högskolan

Studera på högskolan - avsnitt 2

"På biblioteket" är det andra avsnittet ur serien; "hur får man den hjälp man behöver". Serien är gjord av Mari Norberg och är hennes avslutande projekt på kursen medieproduktion på JMK.
Hos studievägledaren på högskolan

Studera på högskolan - avsnitt 3

"Hos studievägledaren" är det tredje avsnittet ur serien; "hur får man den hjälp man behöver". Serien är gjord av Mari Norberg och är hennes avslutande projekt på kursen medieproduktion på JMK.
Idor Svensson berättar

Vad är kännetecknande för studenter med dyslexi?

Fonologiska svårigheter, nedsatt arbetsminne och stavningssvårigheter är typiska för studenter med dyslexi.
Marianne Björn Milrad samtalar med Anita Hildén

Vilket stöd får studenter vid högskolan?

Marianne Björn Milrad, som är filosofie doktor vid Linnéuniversietet, har undersökt vilket stöd studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får för att klara sina studier.
Bild på Maria Larsson

Vissa med dyslexi pluggar vidare

Låg självkänsla hindrar många att studera vidare. Det vet Maria Larsson av egen erfarenhet.

Sidor

Prenumerera på