Ingvar Lundberg

Ingvar Lundberg viusar bild på hjärnma och demonstrerar med sitt eget huvud

Läsprocessen - gener, biologi och vad vi ännu inte vet om dyslexi

Professor Ingvar Lundberg beskriver vad forskningen kommit fram till vad gäller gener och biologi och sedan också vad vi ännu saknar vetskap om.
Ingvar Lundberg föreläser framför en bild på två personer

Läsprocessen - skrift och tolkning

Professor Ingvar Lundberg talar om att dyslexi inte bara handlar om fonologi.

Var står dyslexiforskningen idag?

Professor Ingvar Lundberg berättar i denna film om vad forskarna idag kan säga om dyslexi.
Prenumerera på