Flicka med ipad

Nya it-strategier för skolan

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram nya it-strategier för skolväsendet. Syftet är ökad it-kompetens och likvärdig tillgång till it inom skolan.
Prenumerera på