IT-strategier

Många kommuner utan IT-strategier

Lärare behöver stöd för att kunna ta tillvara på de digitala verktygens möjligheter i undervisningen. Men bara 40% av kommunerna har strategier för det digitala arbetet i skolan.
Prenumerera på