Kalmar

Föreläsningskväll i Kalmar 28 februari

Vi bjuder på 3 föreläsningar om läs-, skriv- och räknesvårigheter om att stödja elever, om att skriva trots att man har dyslexi och om Dyslexiförbundet.

Ny förening i Kalmar?

Tycker du att det borde finnas mer aktivitet kring dyslexi och dyskalkyli i Kalmar län? Det tycker vi. Hjälp oss!
Mats Myrberg föreläser

Dyslexikväll i Kalmar lockade åttahundra

Runt om i världen satsar Rotary på projekt för att förbättra läskunnigheten. I Kalmar blev det ett seminarium om dyslexi, i samarbete med Dyslexiförbundet FMLS.
Prenumerera på