Kognitiva funktionsnedsättningar

Bild på Sven Bölte

Kunskapscentrum om kognition

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar ska utredas tidigare och få bättre behandling. Det är målet för det nya kompetenscentrum (KIND), som utvecklas på Karolinska Institutet i Stockholm.
Prenumerera på