Bild på kontaktlista med felaktiga uppgifter.

Rättelse för Läs&Skriv nr 4 2015

Tidningen som i dag kommer i medlemmarnas och prenumeranternas brevlådor innehåller en felaktig kontaktlista till förbundet och till alla distrikt. Här kan du hitta den korrekta listan.

Årets första Medlemsblad är här!

Medlemsblad för Stockholms Län. Läs lite om vad som händer. Bladet bifogas i länklistan.
Prenumerera på