Kunskapslotteri

Representanter för Järfälla och Botkyrka kommun.

Video från Skolforum 2013

Se filmen om kommunernas ansvar för hanteringen av dyslexi i skolorna.
Tärningar

Kunskapslotteri i kommunerna.

Dyslexiförbundet FMLS har tillsammans med sina samarbetspartners genomfört en Demoskopundersökning som visar på stora olikheter mellan kommunerna.
Prenumerera på