L&S 2010 nr 3

Bild över utställningshall

Dyslexiföreningens konferens i Göteborg

Ungefär 400 personer kom till Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens i Göteborg den 23 och 24 april.
Mats Myrberg föreläser

Dyslexikväll i Kalmar lockade åttahundra

Runt om i världen satsar Rotary på projekt för att förbättra läskunnigheten. I Kalmar blev det ett seminarium om dyslexi, i samarbete med Dyslexiförbundet FMLS.
Åhörare under lärarkonferensen april 2010

Lärarkonferens för tionde gången

”När läsningen inte bär” handlar om läs- och skrivsvårigheter och riktar sig till lärare. Den tionde konferensen hölls nyligen i Stockholm. 200 lärare kom.
Bild på Torbjörn Lundgren

Glastornet

Utan de ideella organisationerna hade glastornet nått ända upp till solen. När jag kom med i Dyslexiförbundet FMLS i mitten av 1980-talet gick mina barn i skolan. Jag behövde stöd, ty de hade som jag dyslexi.
Omslag Läs och Skriv 3/2010

Läs&Skriv nr 3 2010

Nytt nummer av tidningen ute. Elevers dyslexi tas inte på allvar av lärare, menar författarna till ett examensarbete i pedagogik. Vi har träffat gymnasisten Jacob, som håller med.

Sidor

Prenumerera på