L&S 2010 nr 4

Jan Björklund Intervjuas

Extrapoäng för språk missgynnar elever med dyslexi

Regeringen föreslår att den som läser moderna språk på högstadiet ska få extra poäng. Förslaget kan missgynna elever med läs- och skrivsvårigheter.

Läs&Skriv nr 4 2010

Nästa nummer av tidningen kommer i din brevlåda i mitten av vecka 39. Vi skriver om tidiga insatser och tidig upptäckt.

Sidor

Prenumerera på