Ulrika Wolff under 6 Nordiska Dyslexikongressen. Bild: Eva Hedberg

Daglig träning ger bäst resultat

Barn med läs- och skrivsvårigheter gör betydligt större framsteg om de får individuell daglig träning istället för vanlig specialundervisning. De blir snabbare på att läsa, bättre på läsförståelse, stavning och på att uppfatta språkljud.
Flicka läser

Dålig läsförmåga hot mot barns psykiska hälsa

Läsförmågan spelar en stor roll för barnets välmående i skolan. Barn som inte från början får lära sig läsa ordentligt riskerar psykisk ohälsa.
Prenumerera på