L&S 2014 nr 2

Partisymboler

Läs&Skriv frågar riksdagspartierna: - Hur vill ni stärka lärarnas kunskap om dyslexi?

Lärarnas kunskap, attityd och bemötande är avgörande för att eleverna ska få det stöd de behöver för att lyckas i skolan.
Omslag med bild på leende Kristin Kaspersen, med långt ljust hår och blå ögon.

Läs&Skriv nr 2 2014

I senaste numret kan du läsa om lärarnas utbildning, och vad blivande lärare får lära om dyslexi. Och inför valet har vi frågat partierna om hur de vill höja lärarnas kompetens.
Bild på personer i panelen under debatten Medier - för vem?

Medier – för vem?

Personer med funktionsnedsättningar behöver tillgängliga medier för att kunna vara delaktiga i samhällslivet. Är innehållet i en valdebatt inte tillgängligt för dem med hörselnedsättning har vi ett demokratiskt problem.

Elever utan stöd i läsinlärningen

I en undersökning från i höstas svarade var fjärde lågstadielärare att de saknade formell utbildning i läs- och skrivinlärning, trots genomgången lärarutbildning. Det slår hårdast mot de elever som behöver mest stöd.
Prenumerera på