L&S 2014 nr 3

Michael Bäcklund och Elisabeth Klevborn bakom en datorskärm

”Även mentorn måste veta hur verktygen fungerar”

Med rätt verktyg sparar läraren undervisningstimmar. Och elevens skolarbete underlättas. Men då måste verktygen också komma till användning. Där är mentorns inställning och kompetens avgörande, menar Elisabeth Klevborn, Helsingborgs Skoldatatek.
Logga för skoldatateken

Skoldatateken håller koll på it-verktygen

Skoldatateken lär skolorna hur digitala verktyg kan underlätta för elever i behov av särskiltstöd. I fokus är elever med läs- och skrivsvårigheter samt koncentrationssvårigheter.
Elisabeth Klevborn och Michael Bäcklund framför datorskärmen

"Även mentorn måste behärska verktygen"

Med rätt verktyg sparar läraren undervisningstimmar och elevens skolarbete underlättas. Men då måste verktygen också användas.
Saga sneglar på Elisabeth Klevborn. Framför sig har hon sin nya surfplatta.

Så kan Saga lyssna på sina läroböcker

Saga Andersson har precis börjat femman på Holstagårdsskolan i Helsingborg. Hon lär sig lätt, men läsningen går trögt. För att Saga inte ska hamna efter i skolarbetet behöver hon teknikstöd. Läs&Skriv följer med när Helsingborgs Skoldatatek besöker Saga och hennes skola.

I senaste Läs&Skriv: Dyslexidagarna den 24 och 25 oktober 2014 i Malmö!

I Läs & Skriv 2014 nr 3 kan du läsa allt om Dyslexidagarna i Malmö: Program och presentationer av alla medverkande föredragshållare och utställare.

SBU-rapporten: ”Strukturerad träning ger resultat”

Nu är det vetenskapligt belagt att övning på kopplingen mellan språkljud och bokstav gynnar barn med dyslexi. Dessutom är det bevisat att dyslexi går att upptäcka redan i förskolan. Det skriver SBU i sin rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”.

Dyslexi gör inte skillnad på prinsar och andra

Det spelar ingen roll om man heter Carl Philip eller Stephani. Oavsett vem man är så är dyslexi en utmaning. I synnerhet när man är ung. –Visst har det blivit bättre sedan jag gick i skolan. Men mycket mer behöver göras, säger prins Carl Philip.
Prenumerera på